Verantwoord spel

Voor de meeste spelers is gokken een vorm van ontspanning en amusement.

Sommigen kunnen hun gokgedrag echter niet onder controle houden: ze zijn dag en nacht bezig met gokken, ze besteden er enorm veel geld aan en ontwikkelen geleidelijk aan een gokverslaving.

Gokverslaving hangt samen met tal van factoren: financiële en/of relationele problemen, inkomensverlies, jobverlies, depressieve gevoelens, alcoholmisbruik en vereenzaming.

Wanneer een speler af te rekenen krijgt met familiale, financiële of andere problemen, dan mogen kans- en geldspelen daar nóóit de oplossing voor worden.

Het is belangrijk gezonde gewoontes te ontwikkelen en te behouden ten opzichte van geldspelen. We geven je hier een paar waardevolle tips.

 

TIPS VOOR SPELERS

Hierna vind je een lijstje met acties die je kunt ondernemen om een verantwoord speler te zijn en te blijven:

 • Tip nr. 1 : Wees niet gefixeerd op het winnen van geld.
 • Tip nr. 2 : De kans op verlies is groter dan die op winst. Vergeet dat niet.
 • Tip nr. 3 : Het spel beïnvloeden of het resultaat voorspellen is onmogelijk.
 • Tip nr. 4 : Leg uzelf altijd een limiet op die u niet mag overschrijden.
 • Tip nr. 5 : Leen nooit geld om te gokken. Ook niet van vrienden of familie.
 • Tip nr. 6 : Gok in geen geval met je huishoudgeld.
 • Tip nr. 7 : Probeer nooit om uw verliezen terug te winnen. Er is geen enkele reden waarom de kansen zouden keren.
 • Tip nr. 8 : Zet uw winst niet opnieuw in. Leer uitstappen!

TIPS VOOR GEMATIGDE GOKKERS

Had je ernstige gokproblemen, maar ben je gestopt met spelen? Hou er rekening mee dat je nog een tijdje de drang om te gokken zult ervaren. Dit gevoel kan worden versterkt door sommige beelden, reclameboodschappen of specifiek licht.

Je kunt je hierdoor behoorlijk slecht voelen. Dit is echter een normaal gevoel dat veel gematigde gokkers zullen herkennen.

Wat kan je doen als je speeldrang voelt?

 • Adem rustig in en uit.
 • Word je bewust van je gevoelens.
 • Probeer je gevoelens zelf te sturen, zodat je niet gestuurd wordt door deze gevoelens.
 • Telefoneer naar iemand, zelfs een oppervlakkig gesprek kan helpen.
 • Je kunt bepaalde gedachten, gevoelens of scenario’s opschrijven of er verder over nadenken.

Hoe kan je voorkomen dat je hervalt?

Hervallen is altijd mogelijk. De enigen die dit niet overkomt, zijn degenen die niet proberen te stoppen. Toch kan je je wapenen:

 • Schakel bij financiële problemen de hulp in van een schuldbemiddelaar. Facturen of rekeningen kunnen je doen teruggrijpen naar het gokken. Blijf rustig en realistisch. Je schuldbemiddelaar kan je helpen.
 • Probeer inzicht te krijgen in valstrikken. Zo kan een meevaller ervoor zorgen dat je je overdreven zelfzeker gaat voelen en hervalt. Omgekeerd kan een crisismoment je onzeker laten voelen waardoor je ook zou kunnen hervallen.
 • Je kunt een beroep doen op een therapeut die je “trucjes” aanleert om met deze moeilijke momenten om te gaan

Uiteindelijk zal de behoefte om te gokken afnemen en verdwijnen.

TIPS VOOR DE OMGEVING

De gokker is zich meestal niet bewust van zijn gokprobleem. Hij minimaliseert of ontkent vaak zijn problemen.

 • Jij kunt hem helpen zich bewust te worden van zijn probleem.
 • Probeer neutraal te blijven, geef hem niet de schuld en verwijt hem niets.
 • Kies het juiste moment om over je ongerustheid te praten.
 • Geef geen geld. Zo zal de situatie alleen verergeren.
 • Probeer samen de situaties te ontdekken die het gokken uitlokken (schulden, probleem op werk, relatieprobleem).

Net zoals met andere verslavingen, zal het moeilijk zijn om de gokker “te veranderen”. Je geduld zal vaak op de proef gesteld worden.

 • Probeer hem naar een verlangen om te veranderen te brengen.
 • Probeer positief en negatief denken over gokken te introduceren.
 • Steun hem en bied een luisterend oor wanneer hij vertelt dat hij wil veranderen.
 • Moedig hem aan om een beroep te doen op professionele hulp of zelfhulpgroepen.

HULP NODIG?

Praat over uw gokprobleem met uw gezinsleden, uw vrienden of uw huisarts.

 • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA
  Boomgaardstraat 7 - 2018 ANTWERPEN - Tel : 03/285.95.60
  cgg@vagga.be - www.vagga.be
 • VGGZ CAD Limburg
  Salvatorstraat 25 - 3500 HASSELT - Tel: 011/27.42.98
  info@cadlimburg.be - www.cadlimburg.be
 • Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus
  Reigerlostraat 10 - 8730 BEERNEM - Tel: 050/79.95.00
 • Werkgroep tegen Gokverslaving VZW
  Hazeveld 5 - 1600 SINT-PIETERS-LEEUW
  Tel: 02/532.58.26 - Gsm: 0495/69.00.24
 • CGGZ Brussel Houba
  Houba de Strooperlaan 136 – 1020 BRUSSEL - Tel: 02/478.90.90
 • Vereniging voor de preventie van gokverslaving
  Artesiëstraat 16 - 1000 BRUSSEL - Tel: 02/514.02.08

Je kan ook terecht op onderstaande websites:

SOS 0800 35 777

Voor al jouw vragen over gokverslaving kan je steeds terecht op het gratis nummer SOS GOKKEN: 0800/35.777 (24u/24, 7d/7).

Voor welke soort van informatie kan je terecht op dit gratis nummer?
In het kader van haar samenwerking met de Kliniek voor Speelverslaving van het UVC Brugmann heeft de Nationale Loterij haar steun verleend aan de oprichting van een groen nummer om spelers in nood en hun omgeving te helpen. Dit nummer, dat geopend is sedert 1 september 2008, werd intussen overgenomen door de Kansspelcommissie maar de Kliniek voor speelverslaving blijft er echter de expertise van behouden.

Dit SOS-nummer, dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar is, biedt aan spelers en hun gezinsleden informatie en begeleiding naar de juiste instantie en levert ook informatie aan professionelen in de gezondheidszorg.Het beantwoorden van oproepen naar het 0800-nummer gebeurt in een callcenter waarvan de operatoren continu worden opgeleid (→ deskundigheid en veiligheid!) en dat werkt volgens een strikt opgesteld protocol.
De SOS Spelen-telefoonlijn is bestemd voor iedereen die hulp zoekt of zich vragen stelt omtrent problemen met gokverslaving. Het publiek dat een beroep doet op deze dienst is dus zeer verscheiden. Zo zouden, behalve spelers en hun familie, ook professionelen in de gezondheidszorg zoals huisartsen, maatschappelijke werkers, psychologen of psychiaters de SOS Spelen-lijn kunnen oproepen. Bijgevolg komt het er dus op aan om zeer gevarieerde vragen te beantwoorden door het geven van door de Kliniek voor Speelverslaving vooraf precies geformuleerde informatie. Het nummer 0800/35 777 is vooral een luister- en oriëntatiedienst. Het gaat er immers niet om aan spelers in nood psychologische steun te geven maar hen eerder door te verwijzen naar bevoegde personen die bij machte zijn hen te helpen.

Ongeacht het type oproep is het voor de operatoren van het callcenter primordiaal om goed te luisteren naar de persoon om zo veel mogelijk toelichting te krijgen i.v.m. zijn vraag. Daarom wordt hen gevraagd om actief te luisteren doch blijk te geven van hartelijkheid en empathie. Het is dus beter om enkele minuten langer naar de persoon te luisteren om er zeker van te zijn wat de kern van het probleem is, dan te vlug een beslissing te nemen betreffende de doorverwijzing. Indien de operator de persoon heeft aangeraden om zich tot een andere dienst te wenden, is het essentieel om hem uit te leggen waarom en hem voldoende informatie te verstrekken zodat die persoon zich begrepen en gerespecteerd zou voelen.